Konsulting

Mając na uwadze poprawne i skuteczne działanie instalacji, zapewniamy pomoc na poziomie projektowania. Staramy się dobrać optymalne rozwiązania do stawianych przez Inwestora warunków, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z naszego doświadczenia wiemy, iż uprzedni konsulting pozwala uniknąć nieprzewidzianych kolizji z innymi systemami występującymi w budynku oraz skoordynować współpracę z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego.

1